List/Grid

Monthly Archives: 五月 2019

第二编 信愿念佛之修之三. 以苦为师。(18-30)

第二编 信愿念佛之修之三. 以苦为师。(18-30)

印光大师信愿念佛与临终助念法语汇集 第二编 信愿念佛之修 三. 以苦为师。 18. 北俱卢洲之人,了无有苦,故不能入道。南阎浮提苦事甚多,故入佛道以了生死者,莫能穷数。使世间绝无生老病死,刀兵水火等苦,则人各醉生梦死于逸乐中,谁肯发出世心,以求了生死乎。至谓拥强兵踞高位,作种种苦恼众......
第二编 信愿念佛之修之三. 以苦为师。(9-17)

第二编 信愿念佛之修之三. 以苦为师。(9-17)

印光大师信愿念佛与临终助念法语汇集 第二编 信愿念佛之修 三. 以苦为师。 9. 须知逆来顺受,始名乐天。修身植德,方曰尽性。世有愚人,不知夙生善恶,惟观眼前吉凶。见作善而得祸,便谓善不当为。作恶而得福,便谓恶不足戒。不知善恶之报,非一朝一夕之故,其所由来者渐。譬如三尺之冰,岂一......
第二编 信愿念佛之修之二. 同修净业,同生信向,同常念佛,都念习惯,都会念。(21-24)三. 以苦为师。(1-8)

第二编 信愿念佛之修之二. 同修净业,同生信向,同常念佛,都念习惯,都会念。(21-24)三. 以苦为师。(1-8)

印光大师信愿念佛与临终助念法语汇集 第二编 信愿念佛之修 二. 同修净业,同生信向,同常念佛,都念习惯,都会念。 21. 夫孝子之于亲,宜先乎本而次乎末,养其体而导其神。倘唯知服劳奉养以安之,立身行道以荣之,而不知以常住无生之道,念佛往生之法,谕令修持。使其生念佛号,死生佛国。辞生死......
第二编 信愿念佛之修之二. 同修净业,同生信向,同常念佛,都念习惯,都会念。(11-20)

第二编 信愿念佛之修之二. 同修净业,同生信向,同常念佛,都念习惯,都会念。(11-20)

印光大师信愿念佛与临终助念法语汇集 第二编 信愿念佛之修 二. 同修净业,同生信向,同常念佛,都念习惯,都会念。 11. 须知佛法,原与儒教无异。凡佛弟子必须要敦伦尽分,闲邪存诚,诸恶莫作,众善奉行。欲依佛法了生死,必须敦行世间伦常,以为贤人善人。否则纵学佛法,亦难得真实利益。以根本......
第二编 信愿念佛之修之二. 同修净业,同生信向,同常念佛,都念习惯,都会念。(1-10)

第二编 信愿念佛之修之二. 同修净业,同生信向,同常念佛,都念习惯,都会念。(1-10)

印光大师信愿念佛与临终助念法语汇集 第二编 信愿念佛之修 二. 同修净业,同生信向,同常念佛,都念习惯,都会念。 1. 可谓难兄难弟,天伦佛法,咸为同气连枝。非多劫同种善根,同修净行,曷克臻此。《复邓新安居士书》 2. 又念佛之人,若已证道,则临命终时,任彼刀割香涂,了无动念之事,则无......