List/Grid

临终助念法语 Subscribe to 临终助念法语

临终舟楫白话

临终舟楫白话

临终舟楫白话        原文:佛制亡僧焚化,原为令其离分段之假形,而证真常之法身也。故自佛立制以来,僧众奉为常规。奈法道陵夷,延久弊生。如今释子,率以焚化了事,不依制度。每有以病者临脱气时,遽为穿衣搬动。及入龛一二日,即行焚化者。可谓大违佛制......
印光大师临终助念法语白话 第三篇 助念案例

印光大师临终助念法语白话 第三篇 助念案例

印光大师临终助念法语白话 第三篇 助念案例 1.沙健庵居士往生记        又令家中眷属,日夜轮班,在床前念佛,即至临终,亦复如是,不得预为洗濯换衣,及哭泣等。殓以布衣,勿用绸缎。丧中无论祀神、待客,勿用酒肉。吾尝作论斥世,汝等切勿随顺恶俗,陷我......
印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念九 临终助念中欺人自欺之害

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念九 临终助念中欺人自欺之害

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念 九 临终助念中欺人自欺之害 1.眷属当至诚念佛,不可粉饰        李嗣勋之事果真,则决定往生。但今人每每粉饰,欲悦人耳目,此为大过。于亲于己,均无益而有损。何以故,以欺人自欺,以凡妄称为圣故。未往生,眷......
印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念八 必须依佛法丧祭

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念八 必须依佛法丧祭

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念 八 必须依佛法丧祭 1. 在家人之丧事不可作僧人形式,须不用荤         若作尼师形式,于事于理,皆有妨碍。但宜勖诸子女媳等,以成就母往生之志为孝。认真代母念佛,俾莲品转高,华开转速以尽孝。切勿徒效世人作无......
印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念七 追荐亡灵

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念七 追荐亡灵

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念 七 追荐亡灵 1.追荐功德        太夫人盖非常流,固不得以常格律之。其往生可必,其品位当不在中下。然佛法宏旷,唯成佛方可歇手。欲决得往生,正不妨恳切念佛,常行追荐。即佛经所谓虽知罪性本空,而常悔先罪,......
印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念六 临终及临终助念

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念六 临终及临终助念

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念 六 临终及临终助念 1.临终当如法助念        但宜劝彼一心念佛,如在牢狱,思归家乡,不可有一亳留恋心。汝与家中眷属,宜分班在前念佛,令彼摄耳详听。至若去世之时,彼若能自行澡浴换衣,则甚好。否则切不可先......
印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念五 临终必须善为护助 令生正信

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念五 临终必须善为护助 令生正信

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念 五 临终必须善为护助 令生正信 1.临终必须善为护助,令生正信        又彼临终,必须善为护助,勿令或因不善料理,破坏净念,则其失匪细。成就一人往生西方,即成就一众生作佛。,本可往生,以不善料理,致令或因......
印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念四 助念之益

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念四 助念之益

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念 四 助念之益 1.人之临终,能得助念必有大益        凡人有病,可以药治者,亦不必决不用药。不可以药治者,虽仙丹亦无用处,况世间药乎。无论能治不能治之病,皆宜服阿伽陀药。此药绝不误人,服则或身或心,必即......
印光大师临终助念法语白话  第二篇 临终助念三 病中须至诚念佛求生西方

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念三 病中须至诚念佛求生西方

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念 三 病中须至诚念佛求生西方 1.病时专一至诚念佛,无论生死皆得大益        但生信心,念佛求生西方,不可再起别种念头。果能如是,寿未尽则速得痊愈,以专一志诚念佛功德,便能灭除宿世恶业,犹如杲日既出,霜雪......
印光大师临终助念法语白话  第二篇 临终助念二 临终助念,最为紧要

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念二 临终助念,最为紧要

印光大师临终助念法语白话 第二篇 临终助念 二 临终助念,最为紧要 1. 得人助念,定可往生        人之临终,得其助念,定可往生,失其助念,或再以哭泣搬动,动其爱情瞋恨,则堕落难免矣,险极险极。 增广印光法师文钞·卷上·《复周孟由昆弟书》 [白话文] ......