List/Grid

Tag Archives: 印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语1-5

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语163-164

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语163-164

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 163. 现今世道人心,坏至其极。凡圣贤所传述之道,德,仁,义,孝,慈,廉,节,均废弃之。凡古昔所不忍见闻,不肯挂齿者,均极力提倡,期其一致进行。而男女自由恋爱,裸体相抱跳舞之场,与学校,不知其数。大学堂,画裸体画,以期美术进步。......
印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语161-162

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语161-162

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 161. 近世士大夫,多守拘墟之见。有以因果报应,生死轮回之事理相告者,则曰此稗官野史小说家凭空造者,何足信乎。其人亦曾读经阅史,虽见此种事,亦不体察其所以然,其拘墟也仍复如是。居士将历史之因果报应生死轮回等事,集之于一编之中。上......
印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语157-160

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语157-160

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 157. 尽义尽分之语,只能教于上智,不能制其下愚。若知因果报应,则善恶祸福,明若观火。其谁不欲趋吉而避凶,免祸而获福乎。又不知因果,多有外彰善相,实则暗存恶心,以行恶事。意谓人既不知,有何妨碍。不知吾人之心,与天地鬼神,及诸佛菩......
印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语151-156

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语151-156

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 151. (其三)汝在银行,当一切时,小心勤慎。且莫学说大话,不认真用心于小事。须知此种派头,乃系败子之派头。以未做大事,便忽略小事,以为我是大才,何拘拘于此。须知此系自欺欺人之下流种子。凡做大事的人,于小事决不肯轻忽。凡轻忽小事......
印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语146-150

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语146-150

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 146. 人不敢念者,意恐招鬼。不知鬼与人混处,无地无鬼,即不招鬼,谁家无鬼乎。鬼比人当多百千倍,人若怕鬼,当积德行善,则鬼便敬而护之。人若做暗昧事,鬼便争相揶揄,故难吉祥。人若知此,虽在暗室,亦不敢起坏念头,况坏事乎。此种鬼,乃......
印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语138-145

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语138-145

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 138. 须知阴德二字,所包者广。成就他人子弟,令入圣贤之域,固属阴德。成就自己子弟,令入圣贤之域,亦是阴德。反是,则误人子弟固损德,误己子女亦损德。力能兼及,何幸如之。否则且就家庭日用云为,以作为圣为贤之先容。正所谓即俗修真,现......
印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语131-137

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语131-137

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 131.因果不讲,则名实绝不相应矣。而况欲得为圣为贤,成佛作祖之实效乎哉。因果二字,为今日救国救民之正本清源,决定要义。捨此则无术矣。况教子女乎哉。《复永嘉某居士书》三 132. 天下事,有一定之理,无一定之法。若不以情事而为定夺,如......
印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语123-130

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语123-130

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 123. 但善书虽多,所说皆世间小因小果。惟安士全书,觉世牖民,尽善尽美。讲道论德,超古超今。言简而赅,理深而著。引事迹则证据的确,发议论则洞彻渊源。诚传家之至宝,亦宣讲之奇书。言言皆佛祖之心法,圣贤之道脉。淑世善民之要道,光前裕......
印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语118-122

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语118-122

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 118. 人之一生成败,皆在年幼时栽培与因循所致,汝已成童,宜知好歹,万不可学时派。当学孝,学弟,学忠厚诚实。当此轻年,精力强壮,宜努力读书。凡过读之书,当思其书所说之事,是要人照此而行,不是读了就算数了。书中所说,或不易领会。而......
印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语112-117

印光大师家庭教育法语第二篇 印光大师家庭教育法语112-117

印光大师家庭教育法语 第二篇 印光大师家庭教育法语 112. 凡处事接物,必须谦和公平,不得固执己见,抹杀正理。尤须大家互相劝勉,精修净业。常省己过,莫论人非,极力克治习气毛病。习气去一分,道业方可增一分。不得骄傲自恣。注意温饱。总须忍苦耐劳,安贫守分。《与明本师书》 113. 学佛之道......